Masterfix Poland

Firma Masterfix Poland Ltd. Sp. z o.o. należąca do grupy STANLEY Engineered Fastening oferuje jedną z głównych europejskich marek w technice nitowania - MASTERFIX®.

Masterfix Poland to dostawca nitów zrywalnych, nitonakrętek, szerokiej palety narzędzi nitujących - ręcznych, pneumatycznych i akumulatorowych. To międzynarodowy organizm wdrażający nowe rozwiązania i technologie. To firma oparta na ponad 20-to letnim doświadczeniu w zakresie logistyki i dystrybucji. Nasze magazyny i działy sprzedaży usytuowane są w newralgicznych punktach Europy, jak najbliżej klienta.

MASTERFIX® to niezawodność i zaufanie.

SA8000

Z przyjemnością zawiadamiamy, że firma Masterfix Poland Ltd Sp. z o.o. otrzymała certyfikat SA8000 – jest to międzynarodowa norma obejmująca głównie obszary takie jak: przestrzeganie praw człowieka, praw pracowniczych oraz system zarządzania kapitałem ludzkim. W ramach systemu zarządzania, podejmujemy się ścisłej współpracy  z dostawcami, klientami i innymi partnerami w aspekcie polityki społecznej.

Zasady etycznego postępowania wg SA8000 dla dostawców to podstawowe standardy, które powinny być spełnione przez wszystkich dostawców i poddostawców Masterfix Poland Ltd Sp. z o.o.

Program ma na celu zapewnienie, że produkty, komponenty, opakowania i usługi świadczone przez dostawców pochodzą ze źródeł, które spełniają te normy. Zasady etycznego postępowania dla dostawców  obejmują 9 obszarów wynikających z normy SA80000: praca dzieci, praca przymusowa lub obowiązkowa, BHP, prawo do zrzeszania się, dyskryminacja, praktyki dycyplinujące, godziny pracy, wynagrodzenie, system zarządzania.

Certyfikat ten potwierdza, że jesteśmy firmą która spełnia najwyższe światowe standardy. Naszym celem jest nie tylko zysk lecz dbanie także o dobro naszych pracowników.