Produkty

Technologia nitowania nitami zrywalnymi jest bardzo prosta a jednocześnie oszczędza czas i obniża koszty. Stosowana jest głównie w połączeniach gdzie konieczne jest uniknięcie zmian struktury materiału, co ma miejsce w procesach spawania lub zgrzewania.  Jedyny wymóg,  który musi być spełniony to łatwy jednostronny dostęp do łączonych elementów.


Nit zrywalny składa się z dwóch elementów - nita i rdzenia. Nit kształtuje się (spęcza) podczas procesu zaciskania i to jest właśnie ta część, która złączy materiały. Rdzeń spełnia głównie funkcję pomocniczą. Jego zadaniem jest poprawne ukształtowanie nita. Po osadzeniu zrywa się on wewnątrz konstrukcji spełniając jednocześnie dodatkowe zadanie polegające na zwiększeniu wytrzymałości połączenia na działanie sił ścinających.
Rdzeń zrywa się w określonym miejscu i momencie, tak aby odpowiednio uformować i osadzić nit.