SA 8000:2014

Polityka STANLEY Engineered Fastening Eastern Europe Sp. z o.o.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że firma STANLEY Engineered Fastening Eastern Europe Sp. z o.o. otrzymała certyfikat SA 8000 – jest to międzynarodowa norma obejmująca głównie obszary takie jak: przestrzeganie praw człowieka, praw pracowniczych oraz system zarządzania kapitałem ludzkim. W ramach systemu zarządzania, podejmujemy się ścisłej współpracy  z dostawcami, klientami i innymi partnerami w aspekcie polityki społecznej.

Zasady etycznego postępowania wg SA 8000 dla dostawców to podstawowe standardy, które powinny być spełnione przez wszystkich dostawców i poddostawców STANLEY Engineered Fastening Eastern Europe Sp. z o.o.

Program ma na celu zapewnienie, że produkty, komponenty, opakowania i usługi świadczone przez dostawców pochodzą ze źródeł, które spełniają te normy. Zasady etycznego postępowania dla dostawców  obejmują 9 obszarów wynikających z normy SA 8000:2014 praca dzieci, praca przymusowa lub obowiązkowa, BHP, prawo do zrzeszania się, dyskryminacja, praktyki dycyplinujące, godziny pracy, wynagrodzenie, system zarządzania.

Certyfikat ten potwierdza, że jesteśmy firmą która spełnia najwyższe światowe standardy. Naszym celem jest nie tylko zysk lecz dbanie także o dobro naszych pracowników.